คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 เวลา 18.30 – 21.30 น. นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Grand Salon โรงแรม JW Marriott Essex House นครนิวยอร์ก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 670 คน ประกอบด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  ทีมประเทศไทย และครอบครัว ชุมชนชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียง พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศ แขกรับเชิญคนสำคัญ อาทิ (1) นาย Tijjani Muhammad-Bande ประะธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74 (2) นาง Rosemary Di Carlo, Under-Secretary-General of Political and Peacebuilding Affairs (3) นาย Mark Lowcock, Under-Secretary-General of Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator (4) นาง Virginia Gamba, Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflicts (5) นาย Larry Dinger, Senior Advisor on East Asia Pacific Affairs ประจำคณะผู้แทนถาวรสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ในช่วงพิธีการ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม โดยครอบคลุมทั้ง 3 วาระ รวมทั้งย้ำความสำคัญของวันดังกล่าวสำหรับประชาคมระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นวันดินโลก (World Soil Day) และวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ (2030 Agenda for Sustainable Development - 2030 Agenda) นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในห้วงปี 2562 ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การเลือกตั้งทั่วไป การดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียน ของไทย และการสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติด้านต่าง ๆ อย่างแข็งขัน อาทิ ไทยสนับสนุนการดำเนินงานของ UN-ESCAP ในฐานะ ประเทศเจ้าบ้าน และการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) สำหรับวาระปี 2563 - 2565

ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้เชิญแขกที่เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว