สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้

 

*****************************

         

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศล กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ  โดยนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ ผู้บริหารหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอาศัยในนครเซี่ยงไฮ้และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมรวมกว่า 100 คน      

          ในพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล พระสงฆ์วัดจิ้งอัน 9 รูป ได้ประกอบพิธีสงฆ์ตามคติมหายาน โดยกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บท “โปรั่วโปหลัวมี่โตวซินจิง” หรือพระสูตรปรัชญาปารมิตาหฤทัย ซึ่งเป็นพระสูตรเก่าแก่ที่สำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวชิรยาน สรรเสริญปัญญาแห่งพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพาน อันเป็นความว่างเปล่าและเป็นความสุขอันนิรันดร์

          หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วนำประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนจะสิ้นสุดพิธีและกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติ

 

 

*****************************