สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่นประจำสถานเอกอัครราขทูตฯ และพสกนิกรชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต