สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๑๕ น. นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เป็นผู้แทนกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ และพสกนิกรชาวไทยและครอบครัว ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต