สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและน้อมจิตยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที มีชาวไทยในบาห์เรนและครอบครัวเข้าร่วมพิธีประมาณ 50 คน