สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และชุมชนไทยในกัมพูชาเข้าร่วมประมาณ 70 คน