สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายปัญญรักษ์​ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้แทนชุมชนไทยในกัมพูชา วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ​ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และชุมชนไทยในกัมพูชาถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง