สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในพิธีดังกล่าวนายปัญญรักษ์​ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และชุมชนไทยประมาณ 70 คนร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทย