สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่า จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่า จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมกับวัดธัมมธโร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย คู่สมรสและครอบครัว พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วม