สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมกับวัดธัมมธโร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที ตามด้วยพิธีเจริญพระพุทธมต์ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย คู่สมรสและครอบครัว พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วม