กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ นครหนานหนิง News

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ นครหนานหนิง

          เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ได้แก่ กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นประธาน และกิจกรรมทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ตามพิธีทางพระพุทธศาสนาท้องถิ่นแบบจีน ณ วัดกวนอินฉานซื่อ ภูเขาชิงซิ่ว นครหนานหนิง ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 40คน เข้าร่วม

*******************