สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีทำบุญตักบาตรและการ สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีทำบุญตักบาตรและการ สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ในช่วงเช้า นายนิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กร่วมพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรและการ สวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 5 รูป มีผู้ร่วมงานกว่า 150 คน