สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ อุปทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในกรุงบราซิเลีย เข้าร่วมกิจกรรมโดยอุปทูตฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน
และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที