สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ น.ส. สิริมิตร ศิริพละ อุปทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ Friend of Thailand ประกอบพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ