สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ              ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ภายหลังการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้นำข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์ก และรัฐใกล้เคียง ประกอบพิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ  วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามด้วยการกล่าวราชสดุดี จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน