สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562  พระมหาปิยะ อุตตมปัญโญ ป.ธ. 9, Ph.D จากวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา ไนแองการา เมืองบัฟฟาโร รัฐนิวยอร์ก ได้นำข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์ก ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ  ศาลาอเนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป และบริจาคเสื้อกันหนาวให้ผู้ยากไร้ในนครนิวยอร์กผ่านองค์กร New York Cares  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก