สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดงานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดงานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดงานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และพสกนิกรชาวไทย รวม ๓๐ คน ร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร