สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดกิจกรรมจิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า ณ Cambodia Community Children's Home News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดกิจกรรมจิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า ณ Cambodia Community Children's Home

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ทีมประเทศไทยและคู่สมรส ร่วมกับชุมชนไทยในกัมพูชา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารแห้ง เครื่องใช้ และงบประมาณให้แก่เด็กกำพร้าจำนวน 50 คน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ Cambodia Community Children's Home (CCCH)