สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

         ในช่วงบ่ายของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้  พร้อมชาวไทยจิตอาสา เดินทางไปจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บ้านพักคนชราจินฝู เขตฉางหนิง นครเซี่ยงไฮ้ โดยมอบสิ่งของบริจาค สาธิตการแสดงวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมสันทนาการ และร่วมพูดคุย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คนชราท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้ในบ้านพักดังกล่าวอย่างยิ่ง