สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562   News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

      ในพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล พระสงฆ์วัดจิ้งอัน 9 รูป ได้ประกอบพิธีสงฆ์ตามคติมหายาน โดยกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บท “โปรั่วโปโหลัวมี่โตวซินจิง” หรือพระสูตรปรัชญาปารมิตาหฤทัย ซึ่งเป็นพระสูตรเก่าแก่ที่สำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและ วชิรยาน สรรเสริญปัญญาแห่งพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพาน อันเป็นความว่างเปล่าและเป็นความสุขอันนิรันดร์

      หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนประชาชนถวายพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วนำประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม/ หมอบกราบ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะสิ้นสุดพิธีและกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติ