สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

        สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขึ้นที่ โรงแรม Renaissance Shanghai Yangze Hotel  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมีแขกทั้งคณะกงสุลต่างชาติ ภาครัฐ และภาคเอกชนจีน ตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน ประมาณ 400 คน ทั้งนี้ นางช่าง ยู่อิง เลขาธิการ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ นายหยู กว่างฮุย กรรมการ คณะกรรมการต่างประเทศ สภาผู้แทนประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ นางสวี เหมือย รองอธิบดี สภาที่ปรึกษาการเมือง นครเซี่ยงไฮ้ และ นางเป้ย จ้าวเจี้ยน รองอธิบดี สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีน เข้าร่วมงาน