สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในฐานะประธานในพิธี ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และนำผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  
 ทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาคคันไซและชิโกะกุ จำนวน 30 คน ร่วมถวายบังคมในโอกาสดังกล่าว