สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดพิธีถวายพานดอกไม้และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนจัดพิธีถวายพานดอกไม้และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน นำโดยนายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ อุปทูต นำข้าราชการจัดพิธีถวายพานดอกไม้และพิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงแรมทิโวลี กรุงลิสบอน