สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องทิโวลี โรงแรมทิโวลี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งชาวไทย ชาวโปรตุเกส และคณะทูตต่างประเทศ กว่า 200 คน ในโอกาสนี้ นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ อุปทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเล่าถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงการที่สหประชาชาติได้ยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น “วันดินโลก” เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับโปรตุเกสและได้เชิญแขกที่มาร่วมงานร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้นำดื่มอวยพระแก่ประธานาธิบดีโปรตุเกส