สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตและภาคส่วนต่างๆ ของเยอรมนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม Adlon Kempinski Berlin โดยมีเอกอัครราชทูต Markus Potzel รองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นแขกเกียรติยศของงาน และมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ของเยอรมนี กว่า 300 คน อาทิ อดีตประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างๆ สมาชิกรัฐสภา คณะทูตานุทูต ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการของเยอรมนี

 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 รวมถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมนีที่มีมายาวนาน อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมรอบด้านของทั้งสองประเทศ และการฉลองครบรอบ 160 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในปี 2565

 

เอกอัครราชทูต Markus Potzel กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของไทย ทั้งโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการเลือกตั้งทั่วไป การเปิดประชุมรัฐสภา การจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ซึ่งในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เยอรมนีได้ลงนามเป็นอัครภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC) และได้แสดงความยินดีกับไทยที่ประสบความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียน ตลอดจนกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างเยอรมนีกับไทย โดยเฉพาะสาขาที่เยอรมนีสนใจจะมีความร่วมมือกับไทยต่อไป

 

ภายในงาน ได้จัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ไทย สลับกับการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวงดนตรีสากลของนักศึกษาไทยและเยอรมันในเยอรมนี ตลอดทั้งงาน

 

**********