สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมแฟร์มอนท์ จอร์จทาว์น โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวสหรัฐฯ และคณะทูตต่างประเทศ จากทุกภาคส่วนรวมกว่า ๔๐๐ คน ในโอกาสนี้ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน โดยเล่าถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ต่อประชาชนชาวไทย และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานในทุกด้านระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ลำดับต่อมา แขกเกียรติยศ ได้แก่ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านเอเชียของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติของไทย ก่อนที่เอกอัครราชทูตจะนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐฯ

ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย  การแกะสลักผักผลไม้ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้าไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย ตลอดจนเลี้ยงรับรองอาหารไทยและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  ซึ่งเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน