สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  News

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดไทยรัตนประทีป โดยมีเอกอัครราชทูต ภควัต ตันสกุล เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว รวมถึงประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในฮังการี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบารตร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร