สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562  News

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นาย ภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สภากาชาดฮังการี ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลผู้ไร้ที่อยู่อาศัย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน ๙๐ กล่องเพื่อสนับสนุนการบริการอาหารให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย และพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรฯ ซึ่งให้บริการอาหารร้อนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการสุขอนามัยพื้นฐาน รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการในบางโอกาส ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่สภากาชาดฮังการีได้พาเยี่ยมชมศูนย์พักพิงให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกด้วย