สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และงานเลี้ยงรับรอง ตามลำดับ

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2562 ระหว่างเวลา 07.00-11.00 น. สกญ. ได้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาให้ธรรมะแก่ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมิน” ณ ที่ทำการ สกญ. โดย สกญ. ได้กราบอาราธนาพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน แสดงธรรมเทศนาแก่ชุมชนไทย โดย น.ส. กานติมน รักษาเกียรติ ออท. ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน ประกอบด้วย ขรก. และ จนท. สกญ.ทีม ปทท. ประจำเมืองเซี่ยเหมิน ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมินและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ขรก.ทุน ม.หัวเฉียวรุ่นที่ 15 นักศึกษา ม.เซี่ยเหมิน ม.หัวเฉียว ม.จี๋เหม่ย ม.แม่ฟ้าหลวง และภาคเอกชนไทย นอกจากนี้ มีแขกผู้มีเกียรติคณะผู้ติดตามพระอาจารย์อารยวังโสจาก ปทท. เข้าร่วมด้วย อาทิ ออท. สุจิตรา หิรัญพฤกษ์ อดีต ออท. ณ กรุงเฮก และนายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมตักบาตร และฟังธรรมเทศนาที่แสดงโดยพระอาจารย์อารยวังโสอย่างตั้งใจ

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ระหว่างเวลา 14.00-14.30 น. สกญ. ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงแรมเซี่ยเหมินซิตี้ โดยมี น.ส. กานติมน รักษาเกียรติ ออท. ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 25 คน ประกอบด้วย ขรก. และ จนท. สกญ. ทีม ปทท. และ ขรก.ทุน ม.หัวเฉียวรุ่นที่ 15 ลำดับพิธีเริ่มจาก ออท. ถวายความเคารพและถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์และชาวโลก หลังจากนั้น ออท. นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายบังคม 3 คำรบและสุภาพสตรีหมอบกราบ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ต่างมีความปลื้มปีติที่ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

งานเลี้ยงรับรอง

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. สกญ. ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานวันชาติ และงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเซี่ยเหมินซิตี้ โดยมี น.ส. กานติมน รักษาเกียรติ ออท. ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 280 คน ประกอบด้วย ขรก. และ จนท. สกญ. ทีม ปทท. พร้อมคู่สมรส ผู้บริหารระดับสูงจากเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมินรองประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน อธ.สนง.ตปท.เมืองเซี่ยเหมิน อธิการบดี ม. หัวเฉียว เจ้าอาวาสวัดหนานผู่ถัวเมืองเซี่ยเหมิน กสญ. สิงคโปร์ รษก.กสญ. ฟิลิปปินส์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจากเมืองต่าง ๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน บริษัทเอกชนไทยและจีน สื่อมวลชน ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ ขรก.ทุน ม.หัวเฉียว รุ่นที่ 15 และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ ม.เซี่ยเหมิน ม.หัวเฉียว ม.จี๋เหม่ย และ รร.มัธยมจี๋เหม่ย รวมทั้งชาวไทยโพ้นทะเลที่พำนักอยู่ในเมืองเซี่ยเหมิน โดยในโอกาสดังกล่าว สกญ. ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมชื่มชมพระบารมีด้วย

ภายในพิธีฯ ออท. ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ออท. กล่าวเปิดงานวันชาติ ประจำปี 2562 และผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่ นายหลี่ ฮุยเยี่ย รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน (แขกเกียรติยศของงาน) และนายหลัว ก้วนเซิง รองประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

ภายในงานเลี้ยงรับรอง สกญ. จัดให้มีอาหารไทยเพิ่มเติมจากอาหารของโรงแรม การแสดงนาฏศิลป์โดยนักศึกษาไทยในเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การฉายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวีดีทัศน์การท่องเที่ยว ปทท. โดยการแสดงข้างต้นได้สร้างความประทับใจแก่แขกผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี