สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานวันชาติ และงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเซี่ยเหมินซิตี้ News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานวันชาติ และงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเซี่ยเหมินซิตี้

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสงานคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งานวันชาติ และงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมเซี่ยเหมินซิตี้ โดยมี น.ส. กานติมน รักษาเกียรติ ออท. ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 280 คน ประกอบด้วย ขรก. และ จนท. สกญ. ทีม ปทท. พร้อมคู่สมรส ผู้บริหารระดับสูงจากเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมินรองประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน อธ.สนง.ตปท.เมืองเซี่ยเหมิน อธิการบดี ม. หัวเฉียว เจ้าอาวาสวัดหนานผู่ถัวเมืองเซี่ยเหมิน กสญ. สิงคโปร์ รษก.กสญ. ฟิลิปปินส์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจากเมืองต่าง ๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน บริษัทเอกชนไทยและจีน สื่อมวลชน ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ ขรก.ทุน ม.หัวเฉียว รุ่นที่ 15 และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ ม.เซี่ยเหมิน ม.หัวเฉียว ม.จี๋เหม่ย และ รร.มัธยมจี๋เหม่ย รวมทั้งชาวไทยโพ้นทะเลที่พำนักอยู่ในเมืองเซี่ยเหมิน โดยในโอกาสดังกล่าว สกญ. ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมชื่มชมพระบารมีด้วย

 

ภายในพิธีฯ ออท. ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ออท. กล่าวเปิดงานวันชาติ ประจำปี 2562 และผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่ นายหลี่ ฮุยเยี่ย รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน (แขกเกียรติยศของงาน) และนายหลัว ก้วนเซิง รองประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

ภายในงานเลี้ยงรับรอง สกญ. จัดให้มีอาหารไทยเพิ่มเติมจากอาหารของโรงแรม การแสดงนาฏศิลป์โดยนักศึกษาไทยในเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ การฉายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวีดีทัศน์การท่องเที่ยว ปทท. โดยการแสดงข้างต้นได้สร้างความประทับใจแก่แขกผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี