สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อค่ำวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และนายทองสะหวัน พมวิหาน รองรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เป็นแขกกิตติมศักดิ์ของ สปป. ลาว ร่วมด้วยผู้แทนระดับสูงของฝ่ายลาว ได้แก่ ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นายเหียม พมมะจัน ประธานสมาคมลาว - ไทยเพื่อมิตรภาพ และนางทิบพะกอน จันทะวงสา รองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้น ยังมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและ สปป. ลาว คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 700 คน

ในโอกาสดังกล่าว นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้กล่าวต้อนรับโดยอธิบายถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย โดยเฉพาะภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ระหว่างไทยและ สปป. ลาวที่เป็นไปอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด โดยผู้นำของทั้งสองประเทศมีการพบปะไปมาหาสู่กันและมีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ชายแดนมีความสงบ ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวก ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ครอบคลุมแทบทุกมิติ ประเทศไทยเป็นคู่ค้า นักลงทุน และแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวที่สำคัญของ สปป. ลาว ล่าสุด รัฐบาลได้ประกาศให้ประเทศไทยและ สปป.ลาว เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”เมื่อปี 2561 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 จะเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ลาว

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมดื่มอวยพรแด่นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับ สปป. ลาว

ภายในงานเลี้ยงรับรองได้มีการขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตลอดจนเพลงร่วมสมัย โดยวง The Jazz Brothers รวมทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการสาธิตการทำอาหารไทยและงานศิลปะไทย