สถานเอกอัครราชทูต​ ณ​ เวียง​จันทน์ ​จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

สถานเอกอัครราชทูต​ ณ​ เวียง​จันทน์ ​จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต​ ณ​ เวียง​จันทน์​ และสมาชิกทีมประเทศไทยประจำ สปป. ลาว และผู้แทนชุมชนไทยใน​ สปป.ลาว จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้และการทาสีอาคารเรือนนอนของศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนฝ่ายลาว ได้แก่ นายกิแก้ว สิงนาวง ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และนายบุนจัน กมบุนยะสิด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รวมทั้ง​เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชาวลาว​ นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้​ และนักศึกษาลาวจากมหาวิทยาลัยเทคนิค​แขวงเวียงจันทน์​ เข้าร่วม​ด้วย รวม​ทั้งสิ้นกว่า​ 80​ คน
 
กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทั้งฝ่ายไทยและลาวในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่มาร่วมกิจกรรมฝ่ายไทยและลาว​ ทั้งนี้​ ภาคเอกชนไทยใน สปป.​ ลาวได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
 
อนึ่ง ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นโครงการในพระราชดำริแห่งแรกใน สปป. ลาว ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2537 ปีนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษของการครบรอบ 25 ปีของการจัดตั้งศูนย์ฯ อีกด้วย