สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้จัดสร้าง "สวนไทย" เนื่องในวันดินโลก ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้จัดสร้าง "สวนไทย" เนื่องในวันดินโลก ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' ปลูกต้นไม้จัดสร้าง 'สวนไทย' ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) รวมทั้งเป็น “วันดินโลก” ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2556 เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์

 

กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ มีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ อาสาสมัครเพื่อนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในนครโฮจิมินห์ คณาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรที่อยู่ระหว่างการเยือนนครโฮจิมินห์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 45 คนเข้าร่วม พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกประมาณ 30 คน