สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยา ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินห์เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) ณ โรงแรม The Reverie Saigon โดยมีนาย Tran Vinh Tuyen รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์เป็นแขกเกียรติยศ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสัมพันธ์ต่างประเทศนครโฮจิมินห์ ผู้บริหารและผู้แทนสำนักสัมพันธ์ต่างประเทศ หน่วยงานส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ผู้บริหารแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ ผู้แทนสหพันธ์องค์กรมิตรภาพ ผู้แทนสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลลาว-ไทย และสมาคมเวียดนาม-ไทยประจำนครโฮจิมินห์และจังหวัดต่าง ๆ ในเขตกงสุล ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนท้องถิ่น คณะกงสุลต่างประเทศประจำนครโฮจิมินห์ และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและผู้แทนชุมชนไทย เข้าร่วมกว่า 300 คน