สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานชุมชนไทยสัมพันธ์ “วันพ่อแห่งชาติ” นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2562  News

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานชุมชนไทยสัมพันธ์ “วันพ่อแห่งชาติ” นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับทีมประเทศไทย ภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล จัดงานชุมชนไทยสัมพันธ์ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 300 คน

 

งานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักในโอกาสที่ปี 2562 เป็นปีมหามงคลแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายในโทนสีเหลือง

 

เวลา 18.00 น. กงสุลใหญ่ฯ และภริยานำผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงชาติ หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับโดยกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ใน 3 วาระ กล่าวถือ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งยังเป็น “วันดินโลก” ตามประกาศของ UN เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดิน ตลอดจนความสำคัญของปี 2562 ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการเสด็จฯ เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัชสมัย ร. 9 และได้เสด็จฯ มายังสถานกงสุลใหญ่นี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2502 นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ชุมชนไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลมีโอกาสพบปะเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โอกาสทางธุรกิจ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมกันร้องเพลง “รักกันไว้เถิด” และถ่ายภาพหมู่