สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเมืองวาลไวลก์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ประธานฝ่ายฆราวาสได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าไตร นั่งสมาธิ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล