สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคม