สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำประชาชนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนไทยที่เข้าร่วมพิธีด้วย