:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ๒๕๖๐ ณ นครหนานหนิง New
  เนื่องในวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของกว่างซี สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครหนานหนิง ชุมชนชาวไทยและนักเรียนนักศึกษาไทยในกว่างซีกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมหมิงตู เลคไซด์ นครหนานหนิง โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และนางโม่ ฉางยิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นผู้แทนฝ่ายจีน ขึ้นกล่าวเปิดงาน
 • การประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่กรุงเวลลิงตัน New
  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทูตมาริษได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นการประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ครั้งสุดท้ายของปีนี้ โดยมี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่าย ความมั่นคง ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครซิดนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นครซิดนีย์ ผู้จัดการทั่วไป TG นครโอ๊คแลนด์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน New
  เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า ๒๐๐ คน รวม ๒๘๙ รายการ
 • การหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ กับผู้บริหารบริษัทสิงคโปร์และสมาคมนักธุรกิจ สิงคโปร์ New
  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ จัดการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตฯ กับกลุ่มนักธุรกิจสิงคโปร์ที่มีศักยภาพ โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจระดับสูงของบริษัทเอกชนสิงคโปร์รายใหญ่ และสมาคมเอกชนสิงคโปร์ ในสาขาที่มีความใกล้ชิดทางธุรกิจกับไทย เช่น ข้าว ผลไม้ อาหาร โลจิสติกส์ โรงแรม เป็นต้น รวม ๑๐ ราย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีประธาน International Enterprise Singapore (หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการออกไปลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจสิงคโปร์) เข้าร่วมด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวสร้างความคุ้นเคยกับเครือข่ายนักธุรกิจรายสำคัญในสิงคโปร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยของภาคเอกชนสิงคโปร์

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube