• ทำหนังสือเดินทาง Passport รับรองเอกสาร Legalization ติดต่อกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  Call Center 02-572-8442

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

BIKE FOR DAD

เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เสียงปฏิรูปประเทศ

ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการ่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
 • การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-เมียนมา วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา New
  ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันเพื่อให้เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee : JBC) ไทย-เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดำเนินการดังกล่าว
 • การหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและ อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล New
  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมหารือเชิงเทคนิคในประเด็นการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างไทย – บราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศบราซิล กรุงบราซิเลีย
 • งาน ASEAN Day Reception ที่กรุงโคเปนเฮเกน New
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ASEAN Day ณ Asia House ในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ ๔๙ ปีและประชาสัมพันธ์ให้อาเซียนเป็นที่รู้จักในเดนมาร์ก งานดังกล่าวมีคณะทูตผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาควิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คนโดยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในฐานะประธานกลุ่มคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ASEAN Copenhagen Committee) วาระเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้กล่าวต้อนรับแขก และฝ่ายเดนมาร์กมี Ms. Lone Dencker Wisborg รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กด้านกิจการต่างประเทศกล่าวสุนทรพจน์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมงานได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและนำอาหารประจำชาติมาให้บริการผู้เข้าร่วมด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ทีมประเทศไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกจัดงาน Thai Festival in Moscow ครั้งที่ ๓ ภายใต้ theme “Food, Film and Fun Fest” New
  เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก หน่วยงานทีมประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกได้จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ครั้งที่ ๓ (Thai Festival in Moscow) ณ ถนนคนเดิน Kuznetsky Most ใจกลางกรุงมอสโก งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีที่สำคัญของกรุงมอสโก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย สินค้าไทย และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่คนรัสเซีย รวมทั้งเสริมสร้างความนิยมไทยในรัสเซีย และเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียในปี ๒๕๖๐