:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติของไทย ที่โรงแรม Regent Warsaw Hotel สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ New
  เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติของไทย ที่โรงแรม Regent Warsaw Hotel โดยมี ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยลูกจ้างท้องถิ่น รวมทั้งวุฒิสภา กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ คณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน / ภาควิชาการ และชุมชนไทยและครอบครัว จำนวนกว่า ๒๒๐ คน เข้าร่วมงาน โดยในคำกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้ด้วยว่า วันที่ ๕ ธันวาคม ยังเป็นวันดินโลกที่สหประชาชาติและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเลือกวันนี้ เพื่อตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่ง
 • งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel นครเซี่ยงไฮ้ New
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ณ ห้อง Yangtze Grand Ballroom โรงแรม Renaissance Shanghai Yangtze Hotel โดยมีผู้แทนระดับสูงของนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลในเขตอาณา (เจ้อเจียง เจียงซู และอานฮุย) คณะกงสุลต่างประเทศ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของจีน ตลอดจนภาคเอกชนไทย นักศึกษาไทย และชาวไทยที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียง รวมทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมงาน
 • งานมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสอนภาษาไทยพุทธรังษี New
  เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายณัฐพล ขันธหิรัญ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๓ คน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นปีที่ ๒๗ ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่เติบโตในนครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ให้รู้จักที่มาของวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย และวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และยาวนานมาหลายร้อยปี การเรียนการสอนภาษาไทย เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังที่เกิดและโตในออสเตรเลียมีความผูกพันกับประเทศไทย และจะเป็นตัวแทนของคนไทยในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ไทยในออสเตรเลียต่อไป นอกจากนี้ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนบัสนุนสังคมออสเตรเลีย อันจะสร้างความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยในระยะยาวและยั่งยืน
 • งานเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ประจำปี ๒๕๖๐ New
  เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัคคราขทูต ณ เวียงจันทน์ นำผู้กำกับ ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึง… ทุกปี” และ “ดาวคะนอง” รวมทั้งผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครไทยตามโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ โดยเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น spotlight ในงาน จัดฉายภาพยนตร์ไทย จำนวน ๑๒ เรื่อง และหนังสั้นจำนวน ๕ เรื่อง โดยมีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ทั้งชาวลาว ผู้กำกับและนักแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube