:: ข่าวเด่น :: :: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 29 สิงหาคม 2560 มุ่งเน้นให้เยาวชนน้อมนำแนวคิดความพอเพียงตามคำพ่อสอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนรู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมความรอบรู้ให้เยาวชนไทย ก้าวไกลทันโลก
 • การแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองในโอกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้เชิญวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra - TPO) มาแสดงคอนเสิร์ตเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม Dewan Sri Pinang นครปีนัง โดยการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นับเป็นการแสดงของวง TPO ครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย และเป็นครั้งแรกของรัฐปีนังที่มีคณะวงออร์เคสตร้าระดับประเทศของต่างประเทศมาแสดง โดยในช่วงก่อนการแสดงคอนเสิร์ต นาย Law Heng Kiang มนตรีแห่งรัฐด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแขกเกียรติยศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลปีนังได้กล่าวต้อนรับคณะ TPO และแสดงความยินดีที่วง TPO เลือกเมืองปีนังเป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตดังกล่าว และนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลรัฐปีนัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล Datin Seri Irene Yeap ประธาน Penang Philharmonic Orchestra และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ซึ่งได้ช่วยประสานการจัดคอนเสิร์ต โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านประตูตามความประสงค์ของทางวง TPO ที่ต้องการมอบเสียงดนตรีเป็นของขวัญให้เพื่อนชาวปีนังและร่วมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วย
 • การจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนไทยในมณฑลซานตง กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบปะชุมชนไทยในเมืองชิงต่าว
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้พบปะชุมชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในเมืองชิงต่าวจำนวน ๒๙ คน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ และได้แนะนำข้อปฏิบัติเมื่อใช้ชีวิตและศึกษาอยู่ต่างประเทศ อีกทั้งขอรับฟังปัญหาทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต โดยกงสุลใหญ่ ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า สกญ. ยินดีให้ความอนุเคราะห์ หากนักศึกษามีปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือจาก สกญ. ในเบื้องต้น ได้แนะนำให้นักศึกษาเลือกผู้ประสานงานในแต่ละสาชาวิชากลุ่มละ ๒ – ๓ คน ขึ้นเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและติดต่อให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยจนถึงขณะนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด ๑๙ คน
 • การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจรในงาน Thai Festival Seattle 2017 จัดขึ้นที่ North Seattle College เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน แก่ชุมชนไทย โดยมีกงสุลกนกพร ควรคิด นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ มีผู้รับบริการรวม ๑๖๓ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้ (๑) ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗๓ ราย (๒) บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒๒ ราย (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ จำนวน ๒๓ ราย (๔) ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ จำนวน ๔๕ ราย ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวพูดคุยกับชาวไทยและเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งความพึงพอใจในการใช้บริการกงสุลสัญจรด้วย

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube