:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • คณะนักเรียนยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 9 – 17 สิงหาคม 2558 New
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อินเดีย ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการไทย-อินเดียระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย โดยขอให้มูลนิธิฯ คัดเลือกนักเรียนยุวทูตฯ เข้าร่วมโครงการฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายภายในอินเดีย และมูลนิธิฯ สนับสนุน การเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมโรงเรียน Basic and Pre-Primary Acanuno เขตเมืองเฮรา New
  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พร้อมด้วยนางสาวชลทิพา วิญญุณาวรรณ เลขานุการเอก นายซัตดัม สะแต อาสาสมัครโครงการหมู่บ้านตัวอย่างที่เมืองเฮรา ได้ไปเยี่ยมโรงเรียน Basic and Pre-Primary Acanuno เขตเมืองเฮรา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ
 • ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง จากกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ ๕ New
  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง จากกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ ๕ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๕๘
 • กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกเยี่ยมร้านฮ็อทดอกคนไทยย่านอันตราย Southside ชิคาโก New
  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายทรงพล สุขจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ไปเยี่ยมร้านขายฮ็อทดอกของคนไทยในย่าน Southside และ Southwest ของชิคาโก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านที่ไม่ปลอดภัย เพื่อเยี่ยมเยียน และสอบถามสารทุกข์ สุขดิบ กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปเยี่ยมร้านฮ๊อทดอก ๖ ร้าน คือ Al’s American & Chinese, Tina Hut, D’s Beef, Toy’s, Taco House และ Pop’s Place
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองตาอิฟ ซาอุดีอาระเบีย New
  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ โดยนายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองตาอิฟ (อยู่ห่างจากเมืองเจดดาห์ ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร) ซึ่งมีชุมชนชาวไทยมุสลิมที่ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวไทยจากภาคอื่น ๆ พำนักอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ประมาณ ๔๐๐ คน