:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

เสียงปฏิรูปประเทศ

thaigov
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 New
  คณะเยาวชนฯ ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ผอ.ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงจากนักเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และการแสดงตอบแทนจากคณะผู้เยี่ยมเยือน กิจกรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เข้าฐานการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ กับ มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ประดิษฐกรรมรูปทรงเรขาคณิต นวัตกรรมกับวิถีชีวิต (ขนมเมืองเพชร ที่ทับกระดาษลายรดน้ำ) และศิลปวัฒนธรรมไทย กับ การละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนี้ คณะได้ไปเยี่ยมและพบกับกลุ่มศิลปาชีพสตรีป่านศรนารายณ์ สหกรณ์หุบกะพง
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ให้โอวาทแก่เยาวชนรัสเซียก่อนเข้าร่วม โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 New
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบโอวาทแก่นางสาว Angelina Kaltahchyan นักศึกษา Institute of Asian and African Studies, Moscow State University และนาย Gleb Svistin นักศึกษา Moscow State Institute of International Relations เยาวชนรัสเซียที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๔ -๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยในปีนี้ เยาวชนรัสเซียได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๓ คน จากเยาวชนต่างชาติทั้งหมด ๑๒ คน
 • ทีมประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์พบหารือผู้ประกอบการด้านอาหาร New
  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และหน่วยงานทีมประเทศไทยร่วมกับ ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร และคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์พบหารือผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารไทย ร้านค้า ผู้แทนจำหน่าย นำเข้าวัตถุดิบอาหารไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส การพบหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ และหารือแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยให้เติบโตและมีความยั่งยืนร่วมกัน
 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมงาน Thai Classical Night Dance and Music Show: Celebrating The 84th Birthday of HRH Queen Sirikit New
  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยาได้เยี่ยมวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ ก่อนเดินทางไปร่วมงาน Thai Classical Night Dance and Music Show: Celebrating The 84th Birthday of HRH Queen Sirikit ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดพุทธานุสรณ์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยือนนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ New
  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้นำพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมการกงสุล เข้าพบหารือข้อราชการกับ Ms.Solveig Horne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเด็กและความเท่าเทียมของราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของเด็กและเยาวชนระหว่างไทยและนอร์เวย์ รวมทั้ง การเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาดังกล่าวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ รมว.พม. ยังได้ชี้แจงให้ฝ่ายนอร์เวย์ทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากฝ่ายนอร์เวย์ในการดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ด้วย