:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
 • รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนำคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ New
  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๓ ได้นำคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าพบหารือกับนายหวาง ซินหลิง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ณ อาคารที่ทำการเขตทดลองการค้าเสรีบริเวณท่าเรือไว่เกาเฉียว เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ รวมถึงโอกาสของธุรกิจไทยในด้านการค้าและการลงทุนในเขตดังกล่าว
 • เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย เยือนนครเซาเปาลูและเมือง Curitiba รัฐ Parana New
  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เดินทางเยือนรัฐเซาเปาลูและเมือง Curitiba รัฐ Parana เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและพบหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท สหยูเนี่ยน (เซี่ยงไฮ้) New
  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้นำนางสาวรมณี คณานุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๓ และคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมบริษัทสหยูเนี่ยนสำนักงานใหญ่(เซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นกิจการของไทย ในโอกาสการเยือนจีนตามโครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ท้องถิ่นจีน
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย รวมหารือด้านการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ New
  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยคณะผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และผู้แทนหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และประจำประเทศบราซิล ได้พบหารือกับนาย Antonio Wagner Goncalves Castilho หัวหน้าตำรวจสหพันธ์รัฐประจำสนามบินนานาชาตินครเซาเปาลู เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
 • รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนำคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชมกิจการห้างเซ็นทรัล นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง New
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก ๓ ได้นำคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เยี่ยมชมกิจการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นธุรกิจของไทย ในโอกาสการเยือนจีนตามโครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือไทย-ท้องถิ่นจีน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. New
  มื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะสื่อมวลชนจากไทย นำโดย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.ซึ่งเดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมปัญหายาเสพติดในรอบปี ๒๕๕๗
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาไทยและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับ Masdar Institute New
  เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้นำคณะผู้แทนสถาบัน Masdar Institute of Science and Technolgy จากกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางไปพบนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย New
  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมชัย ชัยศุภมงคลลาภ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ รวม ๑๐ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ นายแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันทรวงอก รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์และกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวสารนิเทศ ข่าวสารนิเทศ 

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด