• ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อชั่วคราวกรมการกงสุลได้ที่โทร 02-383-8402 ถึง 04 โทรสาร 02-383-8398 จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

:: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
  • Facebook
  • RSS Feed
  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube

ข่าวสารนิเทศ ข่าวสารนิเทศ 

ดูทั้งหมด