:: ข่าวเด่น :: :: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีปี 2560 ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 29 สิงหาคม 2560 มุ่งเน้นให้เยาวชนน้อมนำแนวคิดความพอเพียงตามคำพ่อสอน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนรู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมความรอบรู้ให้เยาวชนไทย ก้าวไกลทันโลก
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ณ พระราชวัง Belvedere New
  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ณ พระราชวัง Belvedere โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และหารือกับประธานาธิบดีโปแลนด์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปวางพวงมาลา และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติของสุสานทหารนิรนาม
 • การแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองในโอกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้เชิญวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra - TPO) มาแสดงคอนเสิร์ตเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม Dewan Sri Pinang นครปีนัง โดยการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นับเป็นการแสดงของวง TPO ครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย และเป็นครั้งแรกของรัฐปีนังที่มีคณะวงออร์เคสตร้าระดับประเทศของต่างประเทศมาแสดง โดยในช่วงก่อนการแสดงคอนเสิร์ต นาย Law Heng Kiang มนตรีแห่งรัฐด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแขกเกียรติยศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลปีนังได้กล่าวต้อนรับคณะ TPO และแสดงความยินดีที่วง TPO เลือกเมืองปีนังเป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตดังกล่าว และนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลรัฐปีนัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล Datin Seri Irene Yeap ประธาน Penang Philharmonic Orchestra และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ซึ่งได้ช่วยประสานการจัดคอนเสิร์ต โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านประตูตามความประสงค์ของทางวง TPO ที่ต้องการมอบเสียงดนตรีเป็นของขวัญให้เพื่อนชาวปีนังและร่วมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วย
 • การจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนไทยในมณฑลซานตง กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบปะชุมชนไทยในเมืองชิงต่าว
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้พบปะชุมชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในเมืองชิงต่าวจำนวน ๒๙ คน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ และได้แนะนำข้อปฏิบัติเมื่อใช้ชีวิตและศึกษาอยู่ต่างประเทศ อีกทั้งขอรับฟังปัญหาทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต โดยกงสุลใหญ่ ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า สกญ. ยินดีให้ความอนุเคราะห์ หากนักศึกษามีปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือจาก สกญ. ในเบื้องต้น ได้แนะนำให้นักศึกษาเลือกผู้ประสานงานในแต่ละสาชาวิชากลุ่มละ ๒ – ๓ คน ขึ้นเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและติดต่อให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยจนถึงขณะนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด ๑๙ คน

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube