:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

panithand

thaigov
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • เอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียน ณ กรุงบราซิเลีย เยือนรัฐปารานา New
  เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ เม.ย. ๕๙ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia : ACB) ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงค์โปร์ และไทย ได้จัดโครงการ เยือนรัฐปารานา (Parana) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐปารานาและประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม
 • กงสุลใหญ่เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครชิคาโก New
  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีนครชิคาโก เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
 • กิจกรรมงานเปิดตัวและแถลงข่าวงาน Taste of Asia New
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ออท. ณ กรุงออตตาวา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวเทศกาล Taste of Asia ครั้งที่ ๑๔ และงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองเดือนแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเอเชีย ที่ Parliament Hill จัดโดยองค์กร Federation of Chinese Canadians in Markham (FCCM) และองค์กร Association of Progressive Muslims of Canada (APMC)
 • งานเทศกาล Lotus Lantern Festival 2016 New
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และภริยา ร่วมงานเทศกาลดอกบัว หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Lotus Lantern Festival 2016" ซึ่งจัดโดยนิกายโชเก อันเป็นนิกายทางพุทธศาสนาของเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุด รวมกับ Association of Korean Buddhism ณ บริเวณถนนหน้าวัดโชเกซา ในงาน เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้เยี่ยมชมบูธพุทธศาสนาของไทย ซึ่งวัดไทยในเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ วัดพุทธรังษีโซล วัดธรรมเจติยาราม และวัดภาวนาหยางจู
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีไทย คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ New
  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ สตรีไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายคมรัฐ พิชิตเดช นักปีนเขา Ms. Siv Harstad สตรีชาวนอร์เวย์คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย