:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน และประธานโรงพยาบาล National Referral Hospital เกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการสนับสนุนการบริการ ทางการแพทย์สาขา หู ตา คอ จมูก ในโอกาสการฉลอง ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ภูฏาน New
  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้าพบ Dr. Ugen Dorfu ปลัดกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน พร้อมด้วย Jigme Dorji Wangchuck ประธานโรงพยาบาล National Referral Hospital และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภูฏาน เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ สาขาหู ตา คอ จมูก ในโอกาสการฉลอง ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ภูฏาน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยฝ่ายภูฏานมีความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาการบริการทางแพทย์เฉพาะทางด้านตา หู จมูก คอ (EENT Care Center Project) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาศูนย์ตา (Eye Center) ที่มีอยู่แล้ว (จากเงินบริจาคต่างชาติ ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้านบุคลากรทางแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรศึกษาการรักษา รวมทั้งการจัดทีมแพทย์ของทั้งสองฝ่ายร่วมให้บริการในโอกาสที่เหมาะสม และร่วมมือจัดตั้งศูนย์ หู จมูก คอ (Ear, Nose, Throats - ENT) ขึ้น ในพื้นที่ที่ฝ่ายภูฏานจะเสนอ รวมทั้งแผนการก่อสร้างแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดสร้างศูนย์ให้ฝ่ายไทยพิจารณาต่อไป
 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๑๐ New
  เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - เวียดนามเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี โดยจัดที่ไทยและเวียดนามสลับกัน
 • รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น New
  เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้น โดยจังหวัดมิเอะได้มีการจัดทำความตกลงร่วมมือกับหน่วยงานไทย ทั้งบีโอไอและกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และในโอกาสนี้ บีโอไอและจังหวัดมิเอะได้ลงนามความตกลงในการปรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ สาขาที่ไทยต้องการส่งเสริม และ ๒ สาขาสำคัญที่จังหวัดมิเอะมีศักยภาพคือ เกษตรนวัตกรรม และอิเล็กทรอนิกส์ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ชักชวนให้จังหวัดมิเอะมาร่วมกับไทยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมในสองสาขาเป้าหมายที่กล่าวข้างต้น ซึ่งคาดหวังจะให้มีการเปิดตัวศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน ในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะจะเดินทางเยือนไทย
 • รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ New
  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมการหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน

:: ข่าวอื่นๆ :: 

ดูทั้งหมด