:: ข่าวเด่น :: :: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว New
  เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๑ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้าน SMEs และสังคมผู้สูงอายุ เพื่อนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าของธนาคารต่อไป
 • ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ New
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลงลิงตัน นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมจากประเทศไทยจำนวน ๗ คน ซึ่งเดินทางเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๑ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิต การปรับตัวขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ การฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อสามารถใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียน Heretaunga College และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนิวซีแลนด์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรม
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์ New
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์ (ASEAN Committee in Warsaw – ACW) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACW Working Lunch โดยมีนาย Peter Frans Gontha เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย นาง Patricia Ann Villar Paez เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ นาย Vu Dang Dung
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เดินทางไปร่วมเคารพศพนายฟาน วัน ขาย อดีตนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ณ ทำเนียบอิสรภาพ นครโฮจิมินห์ New
  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เดินทางไปร่วมเคารพศพนายฟาน วัน ขาย อดีตนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ณ ทำเนียบอิสรภาพ นครโฮจิมินห์

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube