:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 479 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมนวดไทยฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี What makes the IRS audit you? New
  วันที่ ๑๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดอบรม What makes the IRS audit you? เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฏระเบียบของนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีนาย Gregory M Habib, Certified Public Accountant (CPA) นาง Katie Borden เป็นวิทยากร และนายคิด ฉัตรประภาฉัย Deputy Sheriff, Los Angeles County Sheriff's Department ร่วมเป็นล่ามพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน
 • การสัมมนาเรื่องการวางแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการและปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุร้าย และการประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาความปลอดภัยในกรอบกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ New
  เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ จัดการสัมมนาเรื่องการวางแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการและการปฏิบัติตนเมื่อมีเหตุร้ายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมี Captain Cory Palka ผู้กับกับการเขต Hollywood, Los Angeles Police Department (LAPD) และเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักสืบแผนกโจรกรรม เขต Hollywood และ Communication Division, LAPD (911) รวมทั้ง Senior Officer พีท เพิ่มแสงงาม หน่วยกู้ระเบิด จาก LAPD และคุณคิด ฉัตรประภาชัย Deputy Sheriff, Los Angeles County Sheriff's Department มีผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนไทยเข้าร่วมรับฟังกว่า ๖๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินร่วมมือกับเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรไทย New
  ในโอกาสที่นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยือนเยอรมนีและร่วมหารือกับนาย Peter Bleser รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารของเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมการหารือดังกล่าวด้วย นั้น ไทยและเยอรมนีเห็นพ้องที่จะการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมให้เกษตรกรไทย อันจะเป็นการยกระดับวิชาชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกรผู้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube