• ทำหนังสือเดินทาง Passport รับรองเอกสาร Legalization ติดต่อกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  Call Center 02-572-8442

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

BIKE FOR DAD

เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เสียงปฏิรูปประเทศ

ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการ่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
 • พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ ณ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ New
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ ณ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่วัดราชธรรมวิริยาราม ๑ กรุงออตตาวา หลังจากที่ได้เดินทางไปเปิดหลักสูตรประจำปีดังกล่าวที่วัดสาขาต่าง ๆ ในแคนาดา ได้แก่ ที่แวนคูเวอร์ คัลการี ไนแอการาฟอลส์ โทรอนโต และเอดมันตัน แล้ว ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ อิศรภักดี และภริยา ได้เดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวแคนาดาที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้
 • กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย ที่รัฐกัว New
  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดการสาธิตการปรุงอาหารไทยที่ Agnel Institut for Food Crafting and Culinary Science มีนักศึกษาของสถาบันฯ ผู้สนใจลงทุนเปิดร้านอาหารไทย และชาวไทยพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน โดยมีการสาธิตวิธีประกอบอาหารไทย อาทิ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่ รวมทั้งการแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหาและเตรียมเครื่องปรุง และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย
 • โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาสำหรับชุมชนชาวไทยในยูกันดา New
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาสำหรับชุมชนชาวไทยในยูกันดา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรม (cultural diplomacy) ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในยูกันดา ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดย นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตฯ นางบาบารา มุลวานา กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำยูกันดา และชุมชนชาวไทยในยูกันดาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุชาวพม่าที่ประจำอยู่ ณ ศูนย์พุทธศาสนายูกันดา (the Uganda Buddhist Centre) เมืองเอนเทบเบ
 • โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 2 New
  กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงศึกษาธิการ ASPAC-NGO และบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตัดสินรางวัลจากผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ“ทางเลือกใหม่ๆ อยู่ให้ไกลยาเสพติด (Find new ways to stay drug free)” ภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559