• ทำหนังสือเดินทาง Passport รับรองเอกสาร Legalization ติดต่อกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  Call Center 02-572-8442

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้
 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ New
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์พระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร และคณะพระสงฆ์ รวม ๖ รูป จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยและครอบครัว เจ้าของธุรกิจไทย และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช New
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมครอบครัว ชุมชนไทยในเมืองเจดดาห์ และนครมักกะห์ ผู้ปกครอง ครูอาสาและนักเรียนศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบ เมืองเจดดาห์ และโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๓๐๐ คน โดยภายในบริเวณการจัดพิธีฯ มีโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดำริ ข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชประวัติ
 • พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ​สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา New
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชุมชนไทยในกาตาร์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้อัญเชิญพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ และวีดิทัศน์เรื่องในหลวงในความทรงจำมาฉายให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้รับฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตามแนวทางของพระองค์ท่านต่อไป จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube