• ทำหนังสือเดินทาง Passport รับรองเอกสาร Legalization ติดต่อกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  Call Center 02-572-8442

:: ข่าวเด่น :: :: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • อุปทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ New
  เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ (Kathmandu University) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ คน โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยโพคารา (Pokhara University) และ Kathmandu University ในช่วงวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดกิจกรรมสรรหานักศึกษา (On-site Active Recruitment) ที่มีความสนใจในหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งจัดงานพบปะกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (Mahidol Alumni Meeting) อีกด้วย
 • กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมคณะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และประธานคณะกรรมการประชาชน จ.บ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า เยือนไทยตามคำเชิญของบริษัท SCG New
  เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมคณะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม จ.บ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า และประธานคณะกรรมการประชาชน จ.บ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า เยือนไทยตามคำเชิญของบริษัท SCG โดยคณะได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัท SCG และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCG ซึ่งเน้นการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจน เยี่ยมชมโรงกลั่นปิโตรเคมีของ SCG ที่ จ.ระยอง ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับการลงทุนก่อสร้างโครงการ Long Son Petrochemical Complex ของ SCG ใน จ.บ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า โดยในระหว่างการเยี่ยมชมโรงกลั่นฯ คณะได้รับทราบว่าถึงเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความปลอดภัย รวมทั้งแนวทาง CSR เพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบของ SCG ด้วย นอกจากนี้ คณะได้มีโอกาสศึกษาการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกร สอดคล้องตามกลไกประชารัฐ
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสสากล ประจำปี ค.ศ. 2017 (La Journée Internationale de la Francophonie 2017) New
  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสสากลประจำปี ค.ศ. 2017 ที่โรงละครแห่งชาติกรุงบูคาเรสต์ ตามคำเชิญในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์องค์การ Francophonie ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอื่นๆ ได้แก่ H.E. Mr. Mbagnick Ndiaye รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารเซเนกัลในฐานะแขกเกียรติยศ H.E. Mr. Bogdan Mănoiu รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย H.E. Mr. Alexandru Oprean รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์แห่งชาติโรมาเนีย ผู้แทนสำนักประธานาธิบดี ผู้แทนผู้ว่าการนครบูคาเรสต์ และเอกอัครราชทูตจากบรรดาประเทศ Francophonie ประจำโรมาเนีย เป็นต้น
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตายื่นสำเนาพระราชสาส์นต่ออธิบดีกรมพิธีการทูตและการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย New
  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Andri Hadi อธิบดีกรมพิธีการทูตและการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย รวมถึงการเดินทางเยือน ประเทศไทยของประธานาธิบดีอินโดนีเซียในปี ๒๕๖๐

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube