• ทำหนังสือเดินทาง Passport รับรองเอกสาร Legalization ติดต่อกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  Call Center 02-572-8442

:: ข่าวเด่น :: 

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • บุคคลสำคัญของสาธารณรัฐเช็กร่วมลงนามแสดงความอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก New
  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้จัดให้มีสมุดลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่อาคารสถานเอกอัครราชทูต และได้มีบุคคลสำคัญต่างๆ ของสาธารณรัฐเช็กมาร่วมลงนาม ได้แก่ นาย Lubomir Zaoralek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก ซึ่งได้แสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวเช็กต่อพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งบรรยายว่า ประเทศไทยได้สูญเสียบุคคลผู้ซึ่งมีความพิเศษอย่างยิ่ง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสามัคคีของประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับความเคารพรักอย่างสูงทั้งจากประชาชนชาวไทยและประชาชนประเทศต่างๆ และสาธารณรัฐเช็กจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะผู้ที่ทรงอุปถัมภ์มิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐเช็กและประเทศไทย
 • รองนายกรัฐมนตรีเนปาลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ New
  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นาย Bimalendra Nidhi รองนายกรัฐมนตรีเนปาลรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนปาลได้เดินทางมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูตให้การต้อนรับ
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลงฮวา นครเซี่ยงไฮ้ New
  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลงฮวา นครเซี่ยงไฮ้ นำโดย นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า ๗๐๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหารทีมประเทศไทย นักธุรกิจไทย นักเรียนศึกษาไทย ชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้ พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป นำโดยพระห่ายเยี่ยน พระสงฆ์อาวุโส สวดพระอภิธรรม หลังพิธีทางศาสนา ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย ก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนสิ้นสุดพิธี
 • วัดจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช New
  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล โดยพระสงฆ์จำนวน ๓๕ รูป นำโดยพระฮุ่ยหมิง เจ้าอาวาส สวดมนต์น้อมจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วม ณ ชั้น ๖ อุโบสถวัดจิ้งอัน อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไทยพระศาสดา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัด ครั้งเสด็จฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube