:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning) New
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning) ทั้งนี้ DLSG เป็นการรวมกลุ่มของคู่สมรสนักการทูตในกรุงเตหะราน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสของนักการทูตผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
 • คณะจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว New
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๑ (ปปร. ๒๑) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการสรุปบรรยายภาพรวมทั่วไปของพรรคโคเมโตและบทบาทของพรรคในการเมืองญี่ปุ่น โดยนายเท็ตสึโอะ โยเนะยะมะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคโคเมโต
 • การมอบเงินบริจาคสันถวไมตรีแก่โรงเรียน Gunananda Vidhayalaya กรุงโคลัมโบ New
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๓๓,๙๗๒.๘๖ รูปีศรีลังกา หรือ เท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นาย S. Withana Pathirana ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียน Gunananda Vidhayalaya กรุงโคลัมโบ โดยมี Most Ven.Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero เจ้าอาวาสวัดทีปทุตมาราม ราชมหาวิหาร เป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนฯ
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว New
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าวชุดที่ ๑๖ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองชิงต่าว และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีนางหลิว เซิ่งเจิน รองประธานสภาผู้แทนประชาชน และนายหวัง ฉี อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการดูแลกิจการของชนชาติ คนจีนโพ้นทะเลและการต่างประเทศภายใต้สภาผู้แทนประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้อวยพรให้การประชุมประสบความสำเร็จได้รับผลอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เมืองชิงต่าวมีความเจริญและเชื่อมโยงไปสู่ความเจริญของมณฑลซานตงด้วย

:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube