ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 4/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 4/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล