ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่! ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง