ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล) ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล)

คลิกที่นี่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานสถานที่ (สำนักบริหารบุคคล)

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่