ประกาศกระทรวง : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา รับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศ

ประกาศกระทรวง : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา รับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน

             คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน รายละเอียด ดังนี้
                          1. Senior Officer Intellectual Property Rights หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พ.ย. 60 
                          2. Senior Officer Human Resources (Operations) หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 พ.ย. 60
                          3. Senior Officer Programme Cooperation & Project Management Divsion หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พ.ย. 60
             ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน http://www.asean.org/ opportunities/ vacancies-asec

ไฟล์แนบ