ประกาศกระทรวง : ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสาร ประกาศ

ประกาศกระทรวง : ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสาร

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสาร

ไฟล์แนบ