ประกาศกระทรวง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศกระทรวง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ