ประกาศกระทรวง : ประกาศสำนักบริหารบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ประกาศ

ประกาศกระทรวง : ประกาศสำนักบริหารบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่ ประกาศสำนักบริหารบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล