ประกาศกระทรวง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่ประจำกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ประกาศ

ประกาศกระทรวง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสื่อแนวใหม่ประจำกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

ไฟล์แนบ