ประกาศ | รับสมัครงาน : สำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : สำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

๑. Assistant Director Political Cooperation Division 1 หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑
๒. Senior Officer Security Cooperation Division 1 หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๑
๓. Senior Officer East Asia Summit (EAS) Unit หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑
๔. Senior Officer Intellectual Property Rights หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.asean.org/opportunities/vacancies-asec

 

 

ไฟล์แนบ